WWW.TAROT.NL

Lees je graag over tarot op overtarot.nl? Ontdek dan nu nog meer op tarot.nl en ervaar de kracht van onze tarot- en orakelkaarten zelf! Klik hier om ons assortiment te bekijken en bestel vandaag nog.

Aimee Symboolkaarten

Ontvankelijkheid Gemakkelijk te beïnvloeden zijn, gebrekkig zelfbewustzijn, snel wisselende gemoedstoestanden, overgevoeligheid. Betekenis Je laat je te veel door gevoelens en stemmingen meeslepen. Het wordt tijd dat tegen dit gevaar een dijk wordt opgeworpen, een sluis wordt aangelegd of dat er een sterke portier wordt aangesteld. Wat meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zijn dringend noodzakelijk.

Laster Oneerlijkheid, roddel, misleiding, achterbaksheid. Betekenis Deze kaart wijst op oneerlijkheid en achterbakse streken, op lippen die woorden spreken die niet uit het hart komen, op bedrog en valse schijn. Een oplettende en onderzoekende houding is geboden. Wees voorzichtig anderen vertrouwelijke mededelingen te doen.

Duurzaamheid Het ontwikkelen van innerlijke discipline, iets afmaken, je werk goed doen. Betekenis Reken af met de neiging aan van alles en nog wat te beginnen en niets af te maken. Bedenk dat je beter één ding goed kunt doen dan van alles en nog wat half. Laat je niet uit het veld slaan door …

23. Duurzaamheid Lees meer »

Oplossing Een afwachtende houding aannemen, de natuur haar gang laten gaan, niets forceren, komt tijd, komt raad. Betekenis Oplossing De tijd is nog niet rijp om de dingen waarmee je bezig bent van de grond te krijgen of af te ronden. Wacht het juiste moment af en heb geduld. De voortgang van projecten loopt ernstig …

20. Oplossing Lees meer »

Geld Open kaart spelen op financieel gebied. Flexibiliteit en eerlijkheid op zakelijk gebied. Geld met anderen delen. Betekenis Op zakelijk gebied ben je vaak niet in staat een ander je bedoelingen duidelijk te maken. Meestal is ook de tegenpartij hieraan schuldig. Probeer deze cirkel als eerste te doorbreken door je financiële wensen of eisen gewoon …

15. Geld Lees meer »

Bezoek Spontane contacten, nieuwe kennissen, een onverwachte ontmoeting. Betekenis Het is tijd om je wat meer in het leven te storten, mensen te bezoeken, nieuwe mensen te leren kennen. Treed anderen niet met vooropgezette bedoelingen tegemoet. Probeer niets te forceren en geen beslag op een ander te leggen.

Verbreking De knoop doorhakken, iets beëindigen, banden verbreken. Betekenis Verbreking De tijd is rijp en de omstandigheden dwingen je om radicaal afscheid van iets of iemand te nemen, ergens een punt achter te zetten. Waarschijnlijk gaat het om een situatie waarmee je al lang onvrede hebt, om een slepend conflict, een vriendschap of relatie, waaraan …

13. Verbreking Lees meer »

Tederheid Het gevoel laten spreken, natuurlijke rijkdom, liefde geven. Betekenis Alles wat je op dit moment gevoelsmatig nodig hebt, ligt in jezelf besloten. Waarschijnlijk sta je jezelf in het licht en hoef je maar een stap opzij te doen om de bron aan te boren.

Verhindering Barrières, begrenzingen, moeilijkheden, stagnatie. Betekenis Misschien zet iemand je de voet dwars of zijn er belemmeringen van financiële of fysieke aard, waardoor je een bepaalde stap niet kunt zetten, iets niet aandurft of ergens huizenhoog tegenop ziet. Wees niet direct boos of verontwaardigd. Waarschijnlijk is de tijd nog niet rijp om je plannen ten …

11. Verhindering Lees meer »

Voorspoed Groei en expansiemogelijkheden, vruchtbaarheid, lucratieve projecten. Betekenis Ga door op de ingeslagen weg. Deze weg kan betrekking hebben op studie, investering, specialisme, broodwinning, maar ook op relaties, vriendschappen en andere samenwerkingsvormen waarvoor je zelf hebt gekozen.

Werkzaamheden Samenwerking, sociaal gevoel, gemeenschappelijke projecten. Betekenis Probeer uit je (ingebeelde) isolement te treden en iets in groepsverband te doen. Wees niet bang dat je een kuddedier wordt. Wie welbewust en gemotiveerd in groepsverband werkt weet ook wanneer het tijd is, of zin heeft, zijn individualiteit te laten gelden.

Geluk Duurzaamheid, grote idealen, ruimdenkendheid. Betekenis Hoed je voor kortzichtigheid, materialisme en fixatie op onbelangrijke, kleine dingen. Als je zonder idealen, zonder gevoel voor de grotere verbanden, in de wereld staat, zullen maar weinig projecten waarmee je bezig bent van de grond komen.

Verbond Wisselwerking, evenwicht, yin en yang, polaire krachten. Betekenis Je zult zowel de lasten als de lusten van de dingen waarmee je bezig bent moeten accepteren. Probeer oog te krijgen voor de polaire krachten die aan alle innerlijke en uiterlijke gebeurtenissen ten grondslag liggen. Probeer voor je rechten op te komen en tegelijkertijd die van …

6. Afhankelijkheid Lees meer »

Huis Verbondenheid, vertrouwen, liefde en warmte. Betekenis Je hebt behoefte aan gezelligheid, aandacht, een intieme vriendenkring of een plek om je af en toe te kunnen terugtrekken. Alleen op die manier kun je je problemen oplossen. Als je privéleven een puinhoop is, hoef je ook in maatschappelijk opzicht niet op succes te rekenen.

Begrip Het intuïtieve, zachtmoedige, gevoelige in de mens. Betekenis Om problemen op te lossen en impasses te doorbreken is een andere, mindere verstandelijke levenshouding noodzakelijk. Zaken die vroeger nooit begrepen werden, zullen ineens in een verrassend daglicht komen te staan.

Kracht Fysiek werk, discipline, praktische bezigheden, zorg voor de directe omgeving. Betekenis Er is werk aan de winkel. Als je niet af en toe ingrijpt in je directe omgeving, komen de dingen op den duur niet meer van hun plaats. Het kan geen kwaad je handen eens flink uit de mouwen te steken. Hoe meer …

3. Kracht Lees meer »

Gezondheid Stabiliteit, geworteld zijn, veiligheid. Betekenis Gezondheid Je algehele gezondheid is op dit moment het meest gebaat bij een zeker conservatisme en het bewandelen van de bekende weg. Laat je niet meesleuren door de mode van de dag en geef hetgeen je in de loop van de tijd hebt opgebouwd niet zomaar op.

BEGIN Begin, kiem, oorsprong, sluimerende vermogens. Betekenis Begin Sluimerende vermogens en talenten staan op het punt te ontkiemen. Ook uitdrukking van broosheid en alles waarmee je voorzichtig moet omgaan. De tijd is echter nog niet rijp om deze talenten en aspiraties voor de buitenwereld ten toon te spreiden. Wacht het juiste moment af en wees …

1. Begin Lees meer »

Scroll naar boven